Kontakt oss

Hvorfor ser man etter en psykolog?

Noen ganger kan det være nødvendig for å snakke med en person som man ikke kjenner, selv om du har familie og venner. Det kan være midlertidige problemer eller bekymringer på grunn av eksterne hendelser. I noen tilfeller kan du være klar over hva det er og noen ganger er det mer diffust. En samtale kan hjelpe deg med sortering og få klarhet. Det kan også være vanskeligheter eller hindringer som du har hatt lenge, og at du også snakker om i lang tid. Men trinnet for å kontakte en psykolog kan noen ganger ta lang tid å ta.

Forståelse er viktig
På det første møtet snakker vi om hva som er å bekymre seg for hvordan det har vært å få en forståelse av hva det handler om og hvordan man skal fortsette. Noen ganger bestiller du et annet møte før du bestemmer hvordan du skal fortsetter å jobbe med problemen. De første møtene fører bare til pågående samtaler hvis du føler at du vil ha det. Noen ganger fortsetter samtalen et par ganger, noen ganger over en lengre periode. En samtale er 45 minutter lang. Ofte møtes du en gang i uken, men både tettere og mindre kontakt er ikke uvanlige.

Få mer ut av livet ditt
I de senere år har jeg møtt folk som er stresset og utmattet, som tidligere kjent jobbtilfredshet og forpliktelse til sitt arbeid. Jeg møter også mennesker som har bekymringer i forholdet deres, med deres partner, foreldre eller barn. Andre er i krise etter tap av noen viktige nærstående parter. Jeg møter også folk som har lenge holdt hemmeligheter om at de ikke kunne fortelle noen av frykt eller skam. Det kommer også mennesker som av ulike årsaker ikke er så glade for livet deres, at de ikke har oppnådd det de ønsket om forhold eller arbeidsliv. Jeg møter også folk som ikke føler at de har så store bekymringer, hvor i samtalen de kan reflektere over deres livssituasjon som en måte å omorientere i livet ved å velge nye baner.

Vanskeligheter i forholdet
Også par er velkomne til parterapi. Det kan være at forholdet føles usikkert eller konfliktfylt, eller at det føles som om du har vokst fra hverandre. Tilbehøret er utformet for å lette kommunikasjonen, for å få bedre forståelse for seg selv, sine partnere og samspillet og for å finne løsninger. Ofte setter du til side to ganger tid for parsamtaler, men ofte ikke så nær som individuelle samtaler.

Profesjonalitet
Alle samtaler er gjort under personvern. Du bør kunne føle deg komfortabel i møtet. Når du kommer til resepsjonen er det et stille venterom hvor du er skilt. Du oppgir ikke personlig informasjon eller annen informasjon før du er i samtalesalen.

Ta gjerne kontakt med oss via telefon eller e-post for mer informasjon eller for å bestille en tid.
 

KOMPETENT OG LYSENDE BARNEPSYKOLOGER / BARNPSYKOTERAPEUTER

Vi tilbyr psykoterapi for barn og foreldre, unge og voksne. Kontakt oss hvis du trenger en kompetent og lyttende barnesykolog. Våre erfarne medarbeidere utfører også psykologiske vurderinger, og vi utfører opplærings- og tilsynsoppgaver.

Når du og / eller barnet ditt trenger kontakt med en barnepsykolog / barnpsykoterapeut, er du velkommen til å kontakte oss på telefon eller mail.

Vårt arbeid som barnesykologer omfatter også rådgivning for fremtidige foreldre og for folk som allerede er foreldre. Vi hjelper også eldre foreldre som vi kan motta med sine voksne barn. En kontakt med en erfaren barnpsykolog / barnpsykoterapeut kan være svært nyttig i alle slags forholdsproblemer og psykiske problemer.

Våre medarbeidere har stor erfaring med å hjelpe adopterte barn og deres foreldre. For mange familier å adoptere, er det også en sikkerhet å snakke med en barnepsykolog for en planlagt adopsjon.

Når kan en barnepsykolog / barnpsykoterapeut ha hjelp?
For oss er foreldre ofte henvist til ulike spørsmål om sine barn. For eksempel kan det være bekymring, sinne, stress, skam, tristhet eller frykt. Slike reaksjoner kan ha oppstått i forbindelse med tap, søskenskonflikter, familieproblemer, skoleproblemer og mye mer.

Ved den første samtalen får foreldrene oss til å se oss uten at barnet er involvert, for å beskrive situasjonen og barnets bekymring rolig.

Psykoterapi gir støtte fra alle aldre
Uansett livsstil, kan det være behov for støtte når vanskeligheter oppstår i familien eller i forhold til miljøet. Vi mottar barn og foreldre, unge, voksne og par.

ER DET NOE DU LURER PÅ?

ANGST

De fleste av dem som søker kontakt med en psykolog har angst eller depressive symptomer (depresjon). Tretthet eller utbrenthet, for eksempel, fører nesten alltid til angst og mange ganger også til depresjon. Selv når det gjelder fobier, er det angst som en drivende komponent. I kriser opptrer depresjon og angst også som vanlige elementer. I forbindelse med f.eks. Alvorlige ulykker er vanlige med depresjon eller depressive lidelser og skyldige følelser, mens for eksempel trusler er vanlige for angst som en reaksjon på det du har blitt utsatt for. Man kan oppleve angst og depresjon som en generell menneskelig måte å reagere på forskjellige typer stress.

Hvordan opplever du angst?
Mange opplever angst som ren frykt, en følelse av at en skal dø eller man mister kontroll over seg selv. Angst er ofte opplevd fysisk som press over brystet eller at hjertet slår hardt eller uregelmessig. Du kan svette mye. Puste er ofte kort og overfladisk. Svimmelhet oppstår også som symptomer på angst. En forfedre av angst er angst og rastløshet. Mange mennesker finner det vanskelig å uttrykke sine erfaringer, og som psykolog er det noen ganger min jobb å hjelpe personen å forstå at det er bekymring som handler om.

Hvordan påvirkes vi av angst?
Angst endrer måten hjernen jobber på. Det er vanligvis beskrevet som reptilhjernen blir den delen av hjernen som styrer personen. Reptila-hjernen tar ofte over når du er i en akutt fare eller at du føler at du gjør det. Angst har en tidssyklus som begynner med oppbygging av angst, som kan følges som et generelt ubehag. Så blir angstopplevelsen sterkere og når et maksimum, og faller og forsvinner. Ofte kommer angsten tilbake flere ganger, og da er det en tidligere erfaring, noe som betyr at man nå også er redd for den faktiske angstopplevelsen som igjen utløser angst. Det blir en ond sirkel, en angst utvikling. Begrepet panikkforstyrrelse er noen ganger brukt til å beskrive at du har tilbakevendende sterke angstopplevelser. Det kan være situasjoner som starter angstreaksjonen, for eksempel sterke eksterne krav eller svært eksterne stimuli.

Hvordan jobber du med en psykolog med angst?
For hver person som søker en psykolog, blir det gjort en individuell vurdering av årsakene til at personen har angst. Deretter jobber du annerledes fra person til person for å kontrollere angst, men noen arbeidsmetoder er tilbakevendende:

  • Hjelp å sette ordene i sine erfaringer og derved øke forståelsen av mentale og fysiske reaksjoner.
  • Hjelpe å finne ut når man får angst i en sammenheng, hvordan det oppsto, hva det kan ha for årsaker og hva som dræper angsten ytterligere.
  • Hjelp å finne måter å håndtere angst på slik at angstutviklingen er ødelagt, og det vil bli gradvis redusert angst.
  • Hjelp til å forhindre fremveksten av en ny angstlidelse.

DEPRESJON

Hvordan påvirkes vi av depresjon?
Angst og depresjon er knyttet på ulike måter. Som angst har depresjon i utgangspunktet en funksjon for å beskytte individets overlevelse. Det er mange forskjellige teorier om årsaker, for eksempel at skadelig høy aktivitet i hjernen er dempet av depresjon. Depresjon betyr at funksjonene går ned på flammen. Dette betyr at depresjon også er en form for hvilestatus og derfor vanlig i for eksempel tretthetstilstander, f.eks. Tretthetstrykk. Mens depresjon innebærer en økt risiko for selvmord, beskytter symptomene på depresjon, blir passiv, personen fra å begå en aktiv handling. Depresjon fortsetter lenger enn angst, men til og med helt ubehandlet forsvinner de depressive symptomene til slutt. Det er ikke uvanlig at folk har tilbakevendende depresjon som kan knyttes til visse eksterne forhold, for eksempel. Sesonger.

Hvordan oppleve depresjon?
Angst og depresjon er noen ganger knyttet. Men depresjon betyr egentlig det motsatte av angst. Du mister energi, energi, ønske, initiativ, beslutningstaking. Omverdenen virker mørk og dyster. Håpløshet gjennomsyrer personen. Du blir også fysisk passiv og likegyldig.

Hvordan jobber du med en psykolog med depresjon?
Som med andre problemer begynner du med en kartlegging av depresjon for å bedre forstå årsakene og kunne vurdere hvilken hjelp som er nødvendig. For eksempel, hvis det er et alvorlig tap i nær fremtid, kan krisehjelp og krisestyring være nødvendig. Hvis det handler om utmattelse, kan det være nødvendig å støtte hvordan man skal håndtere situasjonen. Du jobber for å få så mye forståelse som mulig for dine symptomer. Deling av erfaringene har også en positiv effekt.

UTMATTELSE

Hvordan påvirkes vi av utmattelse?
En utmattet person mangler arbeidsevne og må være på sykefravær. Ikke sjeldent har personer som lider av tretthet ikke hatt en eneste dag med sykefravær eller bare få sykefravær tidligere i livet. Det kan derfor være ekstra vanskelig å godta at du har sykefravær hver uke. Utmattelse kan føre til at personen ikke gjør noe, ikke engang de daglige oppgavene. Du kan beskrive det som energifattigdom, og at energien plutselig bare løper ut, og du kan ikke gjøre noe. Ofte kan man ikke møte andre mennesker og isolere seg selv. Mange mennesker føler at denne tilstanden er ganske fremmed til hvordan de normalt er. Det fører også noen ganger til følelser av håpløshet og avgang. Symptomene forverres også, jo mer energibesparende er.

Tretthet, utbrenthet, tretthet depresjon
Siden 1990-tallet har andelen sykefravær på grunn av utmattelse vært betydelig høyere enn tidligere. Begynnelsen ble brukt i stedet for utmattelse, men den ble forlatt fordi den ga foreninger som ikke kunne gjenopprettes eller gjenopprettes. Tvert imot er prognosen veldig bra for folk som har blitt diagnostisert med tretthet. Nesten alle som har søkt hjelp fra meg som psykolog siden midten av 1990-tallet, har blitt gjenopprettet og har vært i stand til å gå tilbake til jobb. Det er imidlertid viktig å få en profesjonell og kompetent støtte. Selv om prognosen er veldig bra for utmattelse, varierer tiden for helbredelse eller utvinning sterkt, fra noen måneder til flere år, før den blir fullstendig restaurert. Begrepet utmattelsedepresjon er også brukt som en diagnose, som også tyder på at depressive symptomer er vanlige med utmattelse. Diagnosen fibromyalgi kan også være forbundet med utmattelse. Årsakene til at tretthet har økt skyldes delvis store endringer i arbeidsliv, endringer i holdninger i samfunnet og endringer i livsmønstre.

Hvordan opplever manutmattelse?
Vanlig til utmattelseer et bredt spekter av symptomer, både fysisk, mentalt og kognitivt, som angst, depresjon, depressive symptomer, søvnforstyrrelser, kroppssmerter, spenning, svimmelhet, humørsvingninger, lavt selvtillit, minnefeil og konsentrasjonsevne, utmattelse.

Er det noen typer mennesker som lider av utmattelse?
Folk i alle yrker og næringer påvirkes, men oftere folk i såkalte ansvarsstillinger, for eksempel ledere på ulike nivåer. De som har søkt hjelp for utmattelse har hatt svært forskjellige stillinger som ledere, lærere, rektor, bilforhandler, vaktmester, elektriker, diakon, prest, sykepleier, lege, psykolog, veterinær, forsker ved universitetet, professor. Det er også personlighetstrekk som synes å være mer fremtredende blant de utmattede, for eksempel høyt engasjement, høye krav, stort eget ansvar, vanskeligheter med å si nei, vanskeligheter med å be om hjelp. Dette er personlighetstrekk som er positive og ønskelige i andre sammenhenger og er beskrevet som kompetent, ansvarlig, effektiv, engasjert, resultatorientert, uavhengig.

Hvordan jobber en psykolog med utmattelse?
Når du kommer til en psykolog, starter du med et evalueringsintervju. Personen trenger ofte konkret hjelp til å håndtere hverdagen og deres symptomer. Som psykolog gir du støtte på ulike måter under utmattelse. Det handler om den utmattede personen som får større forståelse av hva tretthet innebærer, hjelper til med å håndtere angst, støtter strukturering av hverdagen, hjelper sortering, bidrar til å forstå hvilke faktorer som kan ha bidratt til tretthet, forståelse for risiko og endring av atferd.

Etter hvert som en utmattet person gjenoppretter, er det nødvendig med ulike former for støtte. Det er derfor verdifullt å holde kontakten gjennom gjenopprettingen. Kontakten kan leses ut gradvis.

KOMPETENT OG LYSENDE BARNEPSYKOLOGER / BARNPSYKOTERAPEUTER

Vi er vant til å møte barn, unge, foreldre, par og familier. Alle ender opp i vanskelige situasjoner der du kanskje trenger profesjonell hjelp. Noen ganger er det mindre kompliserte vanskeligheter noen ganger mer. Familier kan besøke oss av mange forskjellige grunner. Vanskelighetene kan ha oppstått nylig eller eksistert i lang tid.

Ved hjelp av barnepsykologen kan man få en forståelse av de emosjonelle problemene og få hjelp til å finne nye måter å håndtere forhold og situasjoner i livet. Vi skredder generelle løsninger basert på det faktum at hver familie er unik.

Viktig samarbeid med foreldrene
Foreldre og barn kan ofte dele mange gleder, men også øyeblikk av frustrasjon og onde følelser. Mange av våre besøkende vender til oss fordi vi alltid prioriterer et nært samarbeid med foreldrene.

Våre barnepsykologer er selvfølgelig alle legitime psykoterapeuter og har svært lang faglig erfaring.

Vi ønsker å hjelpe de menneskene vi møter for å få tilgang til deres personlige ressurser og dermed føle seg bedre og bli friere enn enkeltpersoner.

Kontakt oss

Telefon:

+47 21 93 76 30

Address:

Oslo

© 2019 oslospsykolog.no

Bitnami